wat is camping onbestemd?

Concept

Camping Onbestemd is een pop-up camping en gebiedsverkenning die 24 uur duurt waarbij professionals, lokale helden, avonturiers en cultuurdragers samenkomen in een bijzonder gebied en/of rondom een bijzonder thema. 

Waarom doen wij dit? Onze missie

Team Camping Onbestemd vindt dat ieders perspectief waardevol is en ertoe doet. Wij geloven in het open gesprek zonder voorop gezette uitkomst. Onze missie is het mogelijk maken van dit soort gesprekken.

Waarom is het belangrijk? Onze visie

Nieuw Nederland maken wij samen. Iedereen heeft een rol te spelen in de (verdere) ontwikkeling van de buurt, wijk of gebied, of je er nou als professional, bewoner of als avonturier mee te maken hebt.

Te vaak zien wij een scheiding tussen professionals en bewoners als het gaat om de ontwikkeling van een gebied en/of beleidsthema. Camping Onbestemd brengt de verschillende perspectieven bij elkaar, erkent de verschillende rollen en belangen en faciliteert het gelijkwaardige gesprek over de toekomst van het Nieuwe Nederland. Wij doen dat door een gemeenschappelijke ervaring te creëren. 

Wat levert een Camping Onbestemd op?

  • Er komen bijzondere mensen op af (unusual suspects), waardoor het bestaande netwerk van alle campinggasten wordt verrijkt. Zoals op de Tweede Maasvlakte iemand die op eigen initiatief al 4 jaar “The Making Of The Tweede Maasvlakte” aan het filmen was. Zoals in Woerden waar bij Camping Bodemdaling op vrijdagavond meer dan 170 mensen, inclusief twee gedeputeerden, aan het barbecueën waren. Op een camping komt het nooit voor dat er iemand is die alle gasten van te voren al kent.
  • Het leert professionals anders kijken en luisteren, en om zich te verplaatsen in de menselijke kant van beleid of de uitwerking ervan. Zoals in Kerkrade West, waar een ambtenaar uitriep dat hij “in 24 uur méér over de bewoners had geleerd dan in zijn hele werkzame leven tot dan toe”. Dit draagt bij aan het dichten van de kloof die soms gevoeld wordt tussen mensen en de overheid.
  • Het brengt partijen bij elkaar en maakt nieuwe samenwerkingen mogelijk. 24 uur met elkaar optrekken zorgt voor een vertrouwensband die met tientallen vergaderuurtjes niet snel wordt geëvenaard. Zo kunnen nieuwe afspraken en samenwerkingen ontstaan. Zoals in Wierden, waar verschillende partijen (boeren, waterschap, gemeente) een overeenkomst ondertekenden waarmee het Reggedal experimentgebied werd voor de Omgevingswet.
  • Het zet lokale helden (bewoners) in het zonnetje. Camping Onbestemd weet dat er veel onbekende helden zijn, mensen die zich in hun buurt inzetten voor anderen, of mensen met goede plannen die ze op de achtergrond uitvoeren. Zoals bewoonster Mirjam uit Kerkrade nodigde ons allemaal voor een rondje in haar ponywagen en vol trots vertelde over ‘haar buurtje’ waarin ze actief was. Zoals de voorzitster van de Bond voor Plattelandsvrouwen van Wierden die ons een prachtige toespraak gaf over de essentie van Noaberschap. Zonder lokale helden geen samenleving en de camping draagt bij aan het erkennen van hun rol en bijdrage.
  • De kunst op de camping draagt bij aan begrip van de samenhang tussen jouw eigen verhaal en dat van anderen. Cultuurdragers (dichter, theatermaker, muzikanten) zijn mensen met bijzondere voelsprieten en zijn vaste gasten op Camping Onbestemd. Zij treden op als tolk/vertalers van wat niet zichtbaar maar wel voelbaar is. Zo krijgen campinggasten grip op wat er zich afspeelt onder de oppervlakte door de kunstuitingen. Zoals in Kerkrade West, waar op zondagochtend de helft van het Reisgezelschap met vochtige ogen naar de rake woorden in het gedicht van Tim Pardijs luisterde.

Maar Camping Onbestemd is vooral een bijzondere ervaring, die zich nooit helemaal in woorden laat uitdrukken, het beste is om het te komen ervaren!